Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
facebook
Polskatimes.pl o naszej wspólnej akcji z #MediaMarkt, w której przeliczamy Wasze przysiady na złotówki i wspólnie pomagamy dzieciom ??

https://polskatimes.pl/mediamarkt-wspiera-uczniow-rozpoczynajacych-nowy-rok-szkolny-przysiady-przeliczone-na-zlotowki/ar/c3-15805888
2021-10-05, 20:10
facebook
Podsumowaliśmy letni wypoczynek dzieci i młodzieży organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny oraz Oddziały Regionalne, okręgowe i miejskie TPD, spójrzcie z nami na te liczby!

KOLONIE I OBOZY – 7 479 uczestników
7 479 uczestników wzięło udział w 157 turnusach wyjazdowych (koloniach i obozach specjalistycznych)

PÓŁKOLONIE – 11 145 uczestników
Wypoczynek w miejscu zamieszkania, zwany „Latem w mieście” / „Latem na wsi”
293 turnusy półkolonii w mieście miały 7526 uczestników
155 turnusów półkolonii na wsi 3619 uczestników

TURNUSY REHABILITACYJNE – 1081 uczestników
1081 uczestników 27 turnusów rehabilitacyjnych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami

MAŁE FORMY WYPOCZYNKU – 3253 uczestników
Wycieczki krajoznawcze, wyjazdy integracyjne i terapeutyczne oraz biwaki miały 3252 uczestników
2021-10-04, 13:59
facebook
Kolejna część naszego jesiennego podsumowania lata 2021 – dziś trochę o letniej współpracy z Fundacja Orange.

Dzięki naszemu udziałowi w tym programie, setka naszych podopiecznych mogła wziąć udział w warsztatach edukacyjnych w pracowni FabLab powered by Orange.

Dzieci z Warszawy, Zamościa, Konina, Olecka, Mielca i Kluczborka uczyły się pod okiem makerów krawiectwa, projektowania i druku 3D oraz tajników lutownictwa.

Dlaczego to ważne? Zobaczcie na obrazkach ?

#TPD #TowarzystwoPrzyjaciółDzieci
#NonProfit #OPP #NGO
#Warszawa #Wola #Praga #Olecko #Mielec #Kluczbork #Konin
#dziecko #dzieci #DlaDzieci #ZajęciaDlaDzieci
2021-09-30, 12:59
facebook
? #MegaMisja, program Fundacja Orange w placówkach wsparcia dziennego TPD

Program, który do tej pory realizowany był głównie w szkołach i szkolnych świetlicach, od września działa także w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci.

W roku szkolnym 2021/22 10 placówek wsparcia dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci dołącza do MegaMisji! Będą to środowiskowe ogniska wychowawcze i świetlice TPD w #Olsztyn, #Lublin, #Olecko, #Warszawa #Praga, #Gorlice i po dwie placówki w #Zamość i #Kraków ?

CZYM JEST MEGAMISJA?

MegaMisja to 10-miesięczny cykl zajęć dla klas 1-3 szkół podstawowych, który powstał po to, żeby pomóc dzieciom zadbać o swoją równowagę i bezpieczeństwo online.

Z nami kształtują zdrowe nawyki cyfrowe i uczą się, jakie treści można publikować w sieci, jak chronić swoją prywatność, przestrzegać netykiety, praw autorskich, jak znaleźć wiarygodne informacje w sieci, dbać o internetowe maniery, zabezpieczać urządzania i jak zachować umiar w spędzaniu czasu online. To nie tyle kwestia technicznych umiejętności, co odpowiedzialnego podejścia do korzystania z technologii.

#TPD #TowarzystwoPrzyjaciółDzieci #FundacjaOrange
#NonProfit #OPP #NGO

#dziecko #dzieci #DlaDzieci #pomoc #edukacja #dzieciwsieci #fundacja #Orange
2021-09-29, 12:59
facebook
? Podsumowanie lata 2021 w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci – dziś PÓŁOKOLONIE LETNIE w miejscu zamieszkania

KIM BYLI BENEFICJENCI „LATA W MIEŚCIE Z TPD I PEPCO”?
800 podopiecznych 40 placówek wsparcia dziennego TPD, które organizowały półkolonie w miejscu zamieszkania, zwane „Latem w mieście”

NA CO PRZEZNACZYLIŚMY TE ŚRODKI?
W ramach dofinansowania wypoczynku w miejscu zamieszkania, tj. organizowanych przez oddziały Towarzystwa Przyjaciół Dzieci półkolonii, dzieci i młodzież mogły skorzystać z dodatkowych atrakcji, takich jak zajęcia sportowe i artystyczne, wyjścia do kina i jednodniowe wycieczki. Było to szczególnie ważne w roku 2020 i 2021, gdyż ze względu na pandemię odbyło się mniej wyjazdów na kolonie i obozy.

#TPD #TowarzystwoPrzyjaciółDzieci x #Pepco
#NonProfit #OPP #NGO
#LatowMieście #półkolonie #wypoczynek #dzieci #młodzież #OgniskoTPD
2021-09-28, 12:59
facebook
W dniu dzisiejszym odbyła się Wojewódzka Konferencja „Potrzebni Rodzice Zastępczy” w Rzeszowie.

Zapraszamy do zobaczenia krótkiego spotu promującego rodzicielstwo zastępcze, w którego tworzeniu wzięło udział Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Krosno:

? http://potrzebnirodzicezastepczy.pl

„Na prośbę partnerskich PCPR-ów , i z ich środków, podjęliśmy się przygotowania akcji społecznej, której częścią jest film (spot) promujący rodzicielstwo zastępcze. Spot zrealizowany został w partnerstwie z Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie w Jaśle, Strzyżowie, Krośnie, Brzozowie, Sanoku, Lesku, Ustrzykach Dolnych, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Krośnie przy współfinansowaniu przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.”

O dzisiejszej Konferencji nt. rodzicielstwa zastępczego napisali także:
? https://rzeszow.tvp.pl/55659864/wojewodzka-konferencja-potrzebni-rodzice-zastepczy
? https://radio.rzeszow.pl/patronaty/konferencja-potrzebni-rodzice-zastepczy

#TPD #TowarzystwoPrzyjaciółDzieci
#adopcja #RodzinaZastępcza #rodzina #dziecko #dzieci #Rzeszów #Rzeszow
#NonProfit #OPP #NGO
2021-09-07, 15:44
facebook
? Rozpoczęliśmy dziś kolejny rok szkolny ???

Oznacza to także, że placówki wsparcia dziennego TPD w całej Polsce wracają po wakacjach do wytężonej pracy.

Latem wyjeżdżaliśmy na kolonie, prowadziliśmy akcję „Lato w mieście”, jeździliśmy na wycieczki, spędzaliśmy wspólnie i aktywnie czas, a teraz ruszamy z normalną pracą, jaka odbywa się na co dzień w ogniskach i świetlicach TPD:
– zapewniamy dzieciom i młodzieży opiekę kadry pedagogicznej w godzinach popołudniowych, po szkole,
– zapewniamy pożywny posiłek,
– udzielamy wsparcia edukacyjnego: pomagamy w odrabianiu lekcji, wyrównujemy braki, w razie potrzeby pomagamy w kontaktach między dzieckiem, opiekunami a szkołą,
– prowadzimy także zajęcia plastyczne i sportowe, wychodzimy wspólnie do kina, teatru, na basen itp.

#OgniskoTPD ???
#TPD #TowarzystwoPrzyjaciółDzieci
#ZajęciaDlaDzieci #DlaDzieci
#NonProfit #OPP #NGO

#świetlica #polekcjach #poszkole #szkoła #edukacja #dziecko #dzieci #rodzice
2021-09-01, 13:53
facebook
Dziś rozpoczyna się paraolimpiada w Tokio!
Z tej okazji przypominamy historię polskich Olimpiad Specjalnych, która rozpoczęła się w Komitecie PDST (Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski), działającym przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci.

„Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku” – treść ślubowania zawodników Olimpiad Specjalnych.

? Special Olympics International

Idea olimpiad specjalnych zrodziła się w latach 60. w USA pod nazwą Special Olympics, zaś inicjatorką i organizatorką pierwszego wydarzenia była Eunice Kennedy-Shriver, odpowiedzialna za przeprowadzenie pierwszych półkolonii sportowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Na szczeblu międzynarodowym Special Olympics zadebiutowały w roku 1968. Odbyły się wtedy I Międzynarodowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych, które zgromadziły ponad 1000 uczestników.

? Międzynarodowy debiut polskich zawodników

Polscy zawodnicy dołączyli do tego wydarzenia w roku 1983, przybywając do Luizjany na zaproszenie dla działającego przy TPD Komitetu PDST, wystosowane przez Special Olympics. Wtedy to po raz pierwszy polscy zawodnicy wystartowali w lekkoatletyce i pływaniu, zdobywając pierwsze medale. W kolejnych latach brali udział zarówno w olimpiadach letnich, jak i zimowych, przywożąc coraz więcej trofeów.
Dla zawodników to radość ze zwycięstw, zaś dla opiekunów i osób towarzyszących była to także lekcja, jak należy organizować ruch sportowy osób z niepełnosprawnością intelektualną. Doświadczenie to umożliwiło późniejsze przeniesienie tej działalności na grunt polski.

? Narodziny polskich Olimpiad Specjalnych

Początek bezpośredniej współpracy przy tworzeniu Special Olympics Polska datujemy na drugą połowę lat 80., kiedy przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci powstała w 1985 Ogólnopolska Rada Olimpiad Specjalnych (OKOS). Jej celem było pełniejsze włączenie osób z niepełnosprawnością intelektualną do życia społecznego poprzez sport. Jeszcze w tym samym roku uzyskała ona akredytację Special Olympics International, a następnie wspólnie zostały uznane przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski i uzyskały prawa do używania symboli olimpijskich.

Warto wspomnieć, że OKOS inicjowała w tamtym okresie rozwój sportu wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną również wśród naszych sąsiadów: w Czechach, Estonii, Łotwie, Rosji, na Litwie i Węgrzech.

? I. Ogólnopolska Olimpiada Specjalna

Rok 1987 to rok przełomowy dla polskiego sportu osób niepełnosprawnych. Na warszawskiej Akademii Wychowania Fizyczna odbyła się I Ogólnopolska Olimpiada Specjalna, w której udział wzięło 260 sportowców wyłonionych w 28 olimpiadach wojewódzkich z 2500 uczestników.

? Zmiany, jakie przyniósł ruch społeczny na rzecz integracji osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez sport

Wydarzenie to, a także kolejne olimpiady letnie i zimowe, gromadzące coraz więcej zawodników, przyjaciół i wolontariuszy oraz rozszerzane o nowe dyscypliny i wydarzenia towarzyszące, potwierdziły znaczenie sportu dla pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Nie tylko sportowcy mieli szansę poznać, współzawodniczyć i współpracować z innymi zawodnikami w sportach drużynowych, lepszej integracji poddawały się całe rodziny oraz społeczności podczas olimpiad wojewódzkich. Zyskało także polskie społeczeństwo – obecność przedstawicieli instytucji państwowych podczas Olimpiad Specjalnych zwiększała ich znaczenie, przyciągała prasę, radio i telewizję, poprawiając reprezentację osób z niepełnosprawnością intelektualną w mediach i przyczyniając się do zdjęcia stygmy zarówno z niepełnosprawnych, jak i z ich rodzin. Dzięki temu łatwiej było o pełniejszą integrację, zbliżenie świata sprawnych i niepełnosprawnych oraz poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez szerszy i pełniejszy ich udział w życiu społecznym.

#TPD #Niepełnosprawność #TowarzystwoPrzyjaciółDzieci
#paraolimpiada #olimpiada #OlimpiadySpecjalne #sport #Warszawa
#NonProfit #OPP #NGO
2021-08-24, 13:00
facebook
? TPD #Krosno uruchomiło punkt wsparcia psychologicznego

Dzieci, młodzież i dorośli mogą skorzystać z konsultacji:
? z psychologiem
? z pedagogiem rodzinnym
? z psychoterapeutą.

Punkt będzie dział od 15.06. do końca października 2021.

Ponadto Społeczny Rzecznik Praw Dziecka zaprasza do korzystania ze wsparcia w każdy czwartek w godz. 10.00-13.00.

Więcej informacji na stronie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Krosno ? http://www.tpdkrosno.pl/wiadomosci/punkt-porad-psychologicznych

#TPD #TowarzystwoPrzyjaciółDzieci
#psycholog #pedagog #psychoterapeuta #terapia #psychoterapia #dladzieci #dlanastolatek #dziecko #dzieci #młodzież #pomoc #wsparcie #PomocPsychologiczna
#nonprofit #OPP #NGO
2021-06-21, 10:41
facebook
? W te wakacje TPD zabierze ponad 250 dzieci na kolonie letnie ?

Po raz kolejny dzieci i młodzież, które na co dzień są podopiecznymi placówek wsparcia dziennego TPD, wyjadą na letnie kolonie. Także w tym roku udało się zorganizować wyjazdy dla najmłodszych z rodzin niezamożnych, zagrożonych kryzysem ubóstwa bądź marginalizacją.

Wyjazdy te, organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci od blisko 100 lat, możliwe są w tym roku dzięki współpracy z PEPCO Poland, które intensyfikując swoje działania w ramach CSR, adresuje pomoc w dużej mierze właśnie do dzieci.

Na kolonie wyjadą w tym roku podopieczne i podopieczni z 18 ognisk i świetlic TPD. W trakcie sześciu 10-dniowych turnusów odwiedzą Jastrzębią Górę, Zalew Zegrzyński i Poznań, gdzie doskonalić będą umiejętności artystyczne i sportowe. Zdobywali je przez ostatnie 10 miesięcy w czasie trwania zajęć dodatkowych z ogólnopolskiego programu „Rozwijanie zainteresowań i pasji twórczych dzieci”, który TPD współtworzy z PEPCO Poland.

#TPD #TowarzystwoPrzyjaciółDzieci x PEPCO
#dziecko #wakacje #kolonie #dladzieci #Pepco
#nonprofit #OPP #NGO
2021-06-17, 13:56
facebook
Fundacja ZIKO dla Zdrowia przekazała Towarzystwu Przyjaciół Dzieci 5 000 szt. mydła antybakteryjnego Dettol.

Darowizna wesprze w czasie wakacji placówki i ośrodki, w których podopieczni Towarzystwa będą przebywać na koloniach i obozach letnich:
– Szkolne Schronisko Młodzieżowe TPD (#Poznań)
– Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny TPD w Jastrzębiej Górze
– Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD Helenów
– Dom Wczasów Dziecięcych w Serocku.

#TPD #TowarzystwoPrzyjaciółDzieci
#wakacje #kolonie #dziecko #dzieci #koronawirus
#nonprofit #OPP #NGO
2021-06-10, 10:30
facebook
Prawa Dziecka w pigułce – prezentują podopieczne i podopieczni Placówek Wsparcia Dziennego TPD ♥

W Międzynarodowy Dzień Dziecka 2021 zaprezentowaliśmy nasz filmik na YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=uSIKehHRl7w), a dziś dodajemy go dla Was także na Facebooku. Chcemy, by świadomość posiadania praw i bycia przez nie chronionymi dotarła do każdego dziecka w Polsce!

-------

? Międzynarodowy DZIEŃ DZIECKA – dziś najważniejszy dzień roku w #TPD ?

Dziś nie tylko świętujemy radośnie, dziś także przypominamy, bez czego dzieciństwo nie będzie beztroskim czasem, do którego chętnie wrócimy pamięcią jako dorośli – bez respektowania Praw Dziecka nie ma dobrego życia, warunków do rozwoju, bycia bezpieczną lub bezpiecznym w najbliższym otoczeniu i świecie.

? Pamiętajmy i przekazujmy tę wiedzę:

? #PrawaDziecka stanowią zbiór przysługujących KAŻDEMU DZIECKU praw ?

Składają się na nie:
• prawa cywilne i wolności osobiste, umożliwiające rozwój dziecka,
• prawa socjalne,
• prawa ekonomiczne,
• prawa kulturalne,
• prawa polityczne lub publiczne – dzięki nim dziecko może uczestniczyć w życiu państwa.

? Łatwa powtórka z Praw Dziecka?
Dzieci i młodzież z ognisk i świetlic TPD przekazują dziś tę widzę w pigułce – zobacz nasze wideo ? https://www.youtube.com/watch?v=uSIKehHRl7w

Polub i udostępnij dalej, niech ten post dotrze do jak największej liczby dzieci ??????‍♀️??

#TowarzystwoPrzyjaciółDzieci #dladzieci
#dziecko #dzieci #prawo #Polska
#nonprofit #OPP #NGO
2021-06-02, 16:16
facebook
Nagranie jest już dostępne! Jeśli nie udało się Wam wczoraj słuchać naszego wieczornego spotkania w Trójka - Program 3 Polskiego Radia, zapraszamy do odsłuchania audycji:

https://www.polskieradio.pl/9/396/Artykul/2744286,Jak-dodac-dzieciom-skrzydel

Mówiliśmy o tym jak ważne jest budowanie poczucia własnej wartości, możliwość realizacji pasji i rozwijania dziecięcych talentów bez względu na status ekonomiczny rodziny, a także o zbliżających się koloniach letnich, o ogólnopolskim programie profilaktyki cyberprzemocy, hejtu i mowy nienawiści #CYFROLATKI TPD oraz o naszych planach na jesień, związanych ze wsparciem, jakiego będą potrzebowały dzieci wracające już na stałe do szkół.

#TowarzystwoPrzyjaciółDzieci
#dzieci #rodzina #szkoła #kolonie #wakacje #koronawirus #psycholog #dziecko #rodzicewsieci #dziecisawazne
#nonprofit #OPP #NGO
2021-06-01, 12:27
facebook
Społeczni Rzecznicy Praw Dziecka TPD – relacja z majowego spotkania

Trzecie już spotkanie online Społecznych Rzeczników Praw Dziecka TPD w okresie pandemii koronawirusa odbyło się 19 maja 2021 roku. Wzięło w nim udział (zdalnie) 20 Rzeczników z całej Polski. Uczestniczyli również przedstawiciele TPD: prezes Wiesław Kołak, sekretarz generalna Jolanta Szklarska, skarbnik Grażyna Kalińska, Henryk Romańczuk, Kazimierz Pleśniak oraz eksperci prawni dr Justyna Stadniczeńko i dr Jolanta Zozula. Spotkanie prowadził członek Prezydium ZG TPD profesor APS dr hab. Jacek Kulbaka.

Witając uczestników narady prezes Wiesław Kołak podkreślił, jak ważna i potrzebna jest działalność Rzeczników TPD. Wciąż bowiem jest wiele problemów wymagających indywidualnej pomocy, ochrony dzieci przed przemocą i złym traktowaniem. Nie do przecenienia jest aktywność Rzeczników, którzy, podejmując interwencje, bronią nie tylko dzieci przed krzywdą, ale wspomagają także rodziców, prowadzą do poprawy relacji rodzinnych.

Prof. Jacek Kulbaka, który pełni funkcję koordynatora działalności Rzeczników TPD, przypomniał, jak na przestrzeni lat dokonywał się postęp w dziedzinie obrony praw dziecka. Wciąż jednak, stwierdził, wiele jest do zrobienia, o czym najlepiej wiedzą Rzecznicy TPD podejmujący na co dzień interwencje w swoich środowiskach lokalnych w zgłaszanych do nich trudnych problemach dotyczących dzieci i rodzin. Jako wykładowca dostrzega również potrzebę większego angażowania się studentów oraz pomocy uczelni w dziedzinie upowszechniania zadań Rzeczników TPD. Należy też podjąć starania o popularyzowanie ich działalności poprzez organizowanie dyskusji i konferencji z udziałem specjalistów np. prawników, socjologów, psychologów prowadzących zajęcia z młodzieżą.

Uczestniczący w spotkaniu Rzecznicy podali wiele przykładów ze swojej działalności, która, jak stwierdzili, jest nadal bardzo potrzebna, mimo zmniejszających się obszarów ubóstwa, gdyż nie brakuje konfliktowych sytuacji, w których interes dziecka jest zagrożony. Zabierając głos, mówili także o potrzebie organizowania spotkań i szkoleń dla rodziców, na temat przekazywania wiedzy w zakresie pedagogiki, psychologii, dotyczących rozwoju dzieci oraz metod postępowania w rodzinie i wzajemnych relacji. Wielu Rzeczników TPD, prowadzących na te tematy działalność edukacyjną, podkreślało jej dobry wpływ widoczny w środowisku.

Jedną z trudniejszych sytuacji jest nieraz potrzeba występowania w sądach. Mecenas dr Stadniczeńko mówiła o potrzebie zacieśnienia współpracy Rzeczników TPD w z sądami rozstrzygającymi sprawy rodzinne np. rozwodowe, z czym wiąże się przyznawanie opieki nad dziećmi jednemu z rodziców, a także alimentów. Występowanie Rzeczników jako świadków pozwala na lepsze rozeznanie w spornych sprawach i większą ochronę dobra dziecka. W podobnym duchu wypowiedziała się dr Zozula, która zwróciła uwagę również na mediacje, które często przyczyniają się do pogodzenia zwaśnionych stron.

Prof. Kulbaka, dziękując za udział w spotkaniu zauważył, że w trudnym okresie pandemicznym konfliktowych spraw rodzinnych jest więcej. Dlatego trzeba podjąć starania o jeszcze większe spopularyzowanie idei oraz skuteczności działania Społecznego Rzecznika Praw Dziecka TPD.

#SpołecznyRzecznikPrawDzieckaTPD
#TPD #TowarzystwoPrzyjaciółDzieci
#dziecko #rodzina #prawo #PrawaDziecka
#nonprofit #OPP #NGO
2021-05-26, 16:50
facebook
Powrót do szkoły budzi w uczniach lęk

Dużo się mówi o tym, jak wyczekany przez uczniów był powrót do stacjonarnej szkoły. I rzeczywiście, większość dzieci przyjęła go z radością. Jednak nie wszystkie. Dlaczego?

U części uczniów informacja o powrocie do stacjonarnych zajęć szkolnych wywołała lęk. Pytani o to, czego się boją, wskazują na obawy przed surowym ocenianiem ich zdobytej podczas nauki zdalnej wiedzy, której nie czują się pewni. Poluzowały się także lub rozpadły ich rówieśnicze relacje, lęk związany jest więc z odczuciem nie tyle powrotu, co konieczności odnalezienia się w środowisku w dużej mierze nowym.

Polecamy dziś dwa materiały, ukazujące powyższe problemy niejako z dwóch perspektyw.
Pierwszy z nich to zapis spotkania spotkania „Restart – miękki powrót do szkoły”, organizowanego przez Fundację Citi Handlowy im. L. Kronenberga w ramach projektu „CyberMocn@Szkoła”.
Wziął w niej udział Wojciech Ronatowicz, ekspert związany z TPD projektem „#CYFROLATKI – profilaktyka cyberprzemocy, hejtu i mowy nienawiści”, pedagog, edukator seksualny i specjalista ds. bezpieczeństwa dzieci w sieci.
Wojciech opowiada w nim o swoim nauczycielskim doświadczeniu z nauką zdalną i problemach z jej zakończeniem, jakie pojawiły się wśród jego uczniów należących do różnych grup wiekowych. Od Wojtka otrzymujemy także garść rekomendacji na najbliższe niełatwe tygodnie.

https://www.youtube.com/watch?v=BsQZy4svA1A

Drugi proponowany przez nas materiał to infografika, której autorką jest Kasia Krogulec (https://kasiakrogulec.pl). Grafika powstała we współpracy z Fundacja Szkoła z Klasą i Nastoletni Azyl.

#TPD #TowarzystwoPrzyjaciółDzieci
#dzieci #dziecko #szkoła #nauka
#nonprofit #OPP #NGO
2021-05-19, 12:54
facebook
Czy wiecie, że dziś obchodzimy #DzieńMuzeów? Ustanowiony został w 1977 roku przez UNESCO*.
A może już świętowaliście ten dzień?

W Warszawie, mimo wciąż obowiązujących obostrzeń i limitów osób, odbyła się tradycyjna weekendowa #NocMuzeów. Uzbrojone w maseczki tłumy ruszyły na podbój muzeów i galerii, by nadrobić wystawowe zaległości i przypomnieć sobie swoje ulubione kulturalne miejsca.

Wiedzieliście, że muzea w XXI wieku przeżywają prawdziwy boom popularności? Darmowe dni wstępu oznaczają długie kolejki, a na wizytę w tych najbardziej znanych trzeba się zapisywać kilka miesięcy wcześniej.

Jak wygląda to w Polsce? Wcale nie mniej imponująco :)

„W Polsce frekwencja w muzeach wzrosła w ciągu ostatniej dekady o 200 proc. (do 30 mln). Dla porównania, w tym samym czasie liczba widzów w kinach (co tak hucznie odtrąbiono) wzrosła o 75 proc. Rośnie też liczba muzeów. W Polsce działa ich ok. 750, a licząc wraz z autonomicznymi oddziałami – ponad 1300.”** – a to dane sprzed 6 lat. Dziś fanów sztuki, historii, techniki na pewno jeszcze przybyło.

Oferta współczesnych muzeów i galerii powstaje z myślą także o dzieciach i młodzieży. Powstają całe fascynujące wystawy dla najmłodszych, ścieżki tematyczne, które zainteresują osoby nastoletnie, a także muzea online, idealne na czas pandemii oraz dla każdego, kto marzy np. o odwiedzeniu znanej galerii za oceanem.

Macie swoje ulubione muzeum? Ukochaną salę w galerii? A może dopiero planujecie wizytę w swoim wymarzonym muzeum?

#TPD #TowarzystwoPrzyjaciółDzieci
#sztuka #nauka #dzieci
#nonprofit #OPP #NGO

* UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) – Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury

** „Współczesne muzea, czyli ofiary nieoczekiwanej popularności”, Polityka 17.2015 (3006) z dnia 21.04.2015; Kultura; s. 92
Oryginalny tytuł tekstu: „Spóźnieni przodem”
2021-05-18, 15:20
facebook
Telefony zaufania dla dzieci i młodzieży – zadzwoń, jeśli potrzebujesz pomocy [LISTA NUMERÓW]

Wiemy, że zmagacie się z wieloma problemami: takimi, które zdarzają się dość często, gdy ma się kilka lub kilkanaście lat, ale także z takimi, które sprawiają, że można poczuć się innym od rówieśników i bardzo samotnym.

Jeśli uczęszczacie do ogniska lub świetlicy TPD, zachęcamy Was do rozmowy z dorosłymi, których tam spotykacie – z pedagogami, psychologami, socjoterapeutami. Są tam dla Was, a ich zadaniem jest wspieranie Was w każdej sytuacji, także gdy chodzi o Wasze zdrowie fizyczne i psychiczne.

JEŚLI jednak z jakiegoś powodu:
– wolicie pozostać całkowicie anonimowi,
– jesteście w kryzysie i potrzebujecie rozmowy natychmiast,
– dzieje się coś złego, jesteście świadkami lub ofiarami przemocy,
– boicie się o własne zdrowie lub życie,
– Wasz nastrój jest bardzo zły, zdarza Wam się myśleć o samobójstwie,
bardzo Was prosimy KORZYSTAJCIE Z TELEFONÓW ZAUFANIA dla dzieci i młodzieży.

Zebraliśmy dla Was listę ważnych numerów, z których można skorzystać w różnych sytuacjach.

☎️ Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
tel. 116 111
całodobowy • anonimowy • bezpłatny • dyskretny
możesz wysłać także wiadomość, wejdź ? https://116111.pl/napisz/

☎️ Telefony zaufania TPD (na razie działają tylko w dwóch miastach):
#Koszalin tel. 507 783 754
czynny w godz. 8-18, także w soboty i niedziele
#Elbląg tel. 574 694 774
czynny we wtorki i czwartki w godz. 10-16 oraz w soboty w godz. 12-18

☎️ Linia Dzieciom
tel. 800 080 222
czynny codziennie i całą dobę
możesz też napisać, zobacz ? http://www.liniadzieciom.pl/#kontakt

☎️ Telefon grupy edukatorów seksualnych „PONTON”
tel. 22 635 93 92
czynny w godz. 16-20 w każdy piątek

Zadzwoń, jeżeli potrzebujesz porady w zakresie:
antykoncepcji, zdrowia seksualnego, ciała i higieny, seksu, relacji, przemocy seksualnej.

☎️ Niebieska Linia – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
tel. 800 120 002
czynny codziennie i całodobowo
Za pośrednictwem infolinii można uzyskać wsparcie psychologiczne, informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym o istniejących możliwościach prawno-proceduralnych oraz lokalnych placówkach pomocowych.

Dziś jest także Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii, zwracamy więc szczególną uwagę na młode osoby, które z powyższych powodów spotykają się z odrzuceniem, dyskryminacją, hejtem, przemocą werbalną lub fizyczną.

Wiemy, że musi być Wam szczególnie trudno.

Z myślą o Was dołączamy namiary na bezpłatne wsparcie psychologiczne dla osób LGBTQIA. Tu można – wyjątkowo za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów, jeśli macie mniej niż 18 lat – skorzystać z bezpłatnego wsparcia dla osób LGBTQIA i ich bliskich (w formie 50-minutowych sesji stacjonarnych lub online).

Aby umówić się na sesję, skontaktuj się z recepcją:
tel. 511 028 333
e-mail: info@otwartaprzestrzen.pl

Zapisy: poniedziałek-czwartek w godz. 8-21, piątek 8-16
Godziny przyjęć: poniedziałek-piątek w godz. – 8-21

Jeśli nie możecie porozmawiać o tych problemach z rodzicami, korzystajcie z Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży nr 116 111.

#TPD #TowarzystwoPrzyjaciółDzieci
#TelefonZaufania #pomoc #psycholog #dyskryminacja #przemoc
#nonprofit #OPP #NGO
2021-05-17, 13:43
facebook
Gdy zaczynaliśmy naszą działalność w 1919 roku, organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży była czymś niemal rewolucyjnym. Jako pierwsi dostrzegliśmy potrzebę dziecięcego „urlopu” i zabraliśmy dzieci z najuboższych środowisk na pierwsze w ich życiu wakacje.

Kontynuujemy te działania od prawie 100 lat, a nasi podopieczni także dziś odkrywają z nami świat, po raz pierwszy widząc morze czy po raz pierwszy zdobywając rekreacyjne szczyty.
Trudno byłoby po tylu latach znaleźć drugą tak doświadczoną kadrę i tak zaprawionego w wakacyjnych bojach organizatora turystyki jak TPD.

Dziś jednak wyjeżdżają z nami już nie tylko podopieczni naszych placówek wsparcia dziennego (ognisk i świetlic TPD), organizujemy także #TurnusyKolonijne z naborem otwartym, które cieszą się ogromnym powodzeniem i zaufaniem, z czego – nie ukrywamy – jesteśmy szalenie dumni.

Zapraszamy rodziców i opiekunów do zapoznania się z ofertą wypoczynku dla dzieci i młodzieży!
Poniżej lista Oddziałów Regionalnych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, które organizują #Kolonie2021:

Mazowsze
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Mazowiecki
#Warszawa ? https://www.wypoczynek.tpd-maz.org.pl

Małopolska
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Krakowie
#Kraków ? http://tpd.pl/wypoczynek

Dolny Śląsk
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Legnica - TPD
#Legnica ? https://tpddolnyslask.pl/oferta-letniego-wypoczynku-dla-dzieci

Podkarpacie
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Rzeszowie
#Rzeszów ? http://www.tpdrzeszow.pl/wypoczynek

Lubelszczyzna
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubelski Oddział Regionalny
#Lublin ? http://www.tpd.lublin.pl/index.php/akcja-letnia

Wielkopolska
#Kalisz ? http://www.tpdkalisz.drl.pl/tpd/wypoczynek-letni.html
#Konin ? http://tpd.konin.pl/index.php/wakacje

Warmia i Mazury
#Elbląg ? http://www.tpdelblag.ehost.pl/index.php/kolonie/157-kolonie-2021

Opolszczyzna
#Brzeg ? https://tpdbrzeg.pl/?page_id=52

#TPD #TowarzystwoPrzyjaciółDzieci
#dzieci #kolonie #wakacje #lato #wypoczynek
#nonprofit #OPP #NGO
2021-05-10, 14:52
facebook
Dzieci, młodzież i młodzi dorośli z #niepełnosprawność w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci

Wczoraj obchodziliśmy Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. To ważne daty dla #TPD.

Ok. 25% naszych podopiecznych to dzieci, młodzież i młodzi dorośli z niepełnosprawnościami.

Uczęszczają oni do tepedowskich przedszkoli i szkół specjalnych, do WTZ-ów czy nowo powstałej szkoły branżowej w Centrum TPD „Helenów” https://www.helenow.pl.

Ich rodzice zrzeszają się w Kołach Pomocy, które prowadzimy, a niektóre z naszych Oddziałów Regionalnych organizują turnusy rehabilitacyjne.

Również część ośrodków wypoczynkowych TPD ma profil rehabilitacyjny, przede wszystkim ? Dom Wczasów Dziecięcych w Głazie https://www.dwdglaz.com, ale także ? Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny w Jastrzębiej Górze https://jastrzebia-gora.tpd.org.pl.

Z tej okazji udostępniamy zaproszenie Specjalny Ośrodek Wychowawczy TPD "Helenów" na warsztaty dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Warsztaty są darmowe, odbędą się na platformie Zoom dn. 13.05.2021 r. w godz. 18-19:30. Uczestnictwo wymaga wcześniejszego zapisu.

Zapisy na warsztaty psychologiczne: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAAPVpX9lUQVE5WFdZWFM4M01ZU045MEhJR1M1NEZZNS4u

#TowarzystwoPrzyjaciółDzieci
#dzieci #młodzież #niepełnosprawność #szkoła #WTZ #rehabilitacja #dziecko
#nonprofit #OPP #NGO
2021-05-06, 12:20
facebook
Elbląski telefon zaufania 574 694 774 już działa

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu we współpracy z lokalnym samorządem uruchomiło telefon zaufania dla dzieci, młodzieży i ich rodziców.

Jeśli potrzebujesz rozmowy, wsparcia, zadzwoń!

Telefon działa:
• wtorki i czwartki w godz. 10-16
• oraz soboty w godz. 12-18.

Telefon zaufania działać będzie do końca bieżącego roku.

Współpraca Miasto Elbląg i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu.

Więcej: https://www.info.elblag.pl/37,65431,Elblaski-telefon-zaufania-zadzwon-na-nr-574694774.html

#TPD #TowarzystwoPrzyjaciółDzieci #elbląg
#dzieci #młodzież #ZdrowiePsychiczne #depresja #koronawirus #TelefonZaufania #pomocdzieciom
#nonprofit #OPP #NGO
2021-05-05, 16:34
facebook
30 kwietnia obchodzimy ważny dzień. Wyrażamy sprzeciw wobec bicia dzieci oraz stosowania wobec nich przemocy w jakiejkolwiek formie.

Całkowity zakaz stosowania przemocy fizycznej wobec dziecka obowiązuje w Polsce od 2010 roku.
Lata działań, kampanii społecznych, zaangażowanie wielu osób, także wybitnych specjalistów związanych z TPD odniosły skutek.

Dziś, choć sytuacja znacznie się poprawiła i radykalnie spadło społeczne poparcie dla stosowania przemocy jako środka „wychowawczego”, wciąż musimy pamiętać o najmłodszych – bezbronnych w starciu z agresorem.

Pamiętajmy, że dziecko nie zgłasza przemocy. Często nie ma nawet świadomości bycia krzywdzonym, myśląc, że jest temu winne bądź uznając swoją sytuację za normalną.

W mojej pracy – mówi Małgorzata Wójcik, Społeczna Rzeczniczka Praw Dziecka TPD i kierowniczka placówki wsparcia dziennego TPD w Częstochowie – obserwuję akty stosowania przemocy fizycznej, która jest ukrywana ze wstydu, z braku wiary w poprawę swojego losu, z bezsilności, z potrzeby chronienia najbliższych oraz kata. Dzieci przeżywają dramat, wstydzą się, nie czują się bezpieczne.

– Dzieci niestety wciąż doświadczają przemocy ze strony osób dla nich ważnych – dodaje Jolanta Szklarska, dyrektor biura Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny – Wiedzą jednak, że w TPD spotkają osoby, które pomogą im uporać się z tym trudnym doświadczeniem, a także mogą liczyć na interwencje – są to psychologowie i pedagodzy w świetlicach, ogniskach i poradniach TPD, a także Społeczni Rzecznicy Praw Dziecka TPD.

Sieć Społecznych Rzeczników Praw Dziecka TPD obejmuje większość województw. Ich lista znajduje się pod adresem https://zg.tpd.org.pl/pl/dzialalnosc-tpd/rzecznicyprawdziecka.html.

Rzecznicy służą wsparciem przede wszystkim dzieciom, ale zgłoszenia niepokojącej sytuacji mogą dokonać także osoby dorosłe z otoczenia krzywdzonego dziecka.

Jeśli jesteś świadkiem przemocy lub podejrzewasz, że dziecku może dziać się krzywda, reaguj!

Anonimowo możesz zgłosić sprawę:
– najbliższemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
– żłobkowi, przedszkolu, szkole, do której uczęszcza dziecko
– Sądowi Rejonowemu, opisując możliwie dokładnie sytuację.

Telefony zaufania:

0 800 12 12 12 (bezpłatny)
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

22 668 7000
Niebieska Linia – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

W nagłych wypadkach możesz zadzwonić również pod numer alarmowy 112.

#TPD #TowarzystwoPrzyjaciółDzieci
#dzieci #rodzina #przemoc
#nonprofit #OPP #NGO #1procent
2021-04-30, 09:48
facebook
„CYFROLATKI” to nasz ogólnopolski program profilaktyki cyberprzemocy, hejtu i mowy nienawiści, który stworzyliśmy i realizujemy dzięki naszym przyjaciołom z PEPCO.

Każdego roku wprowadzamy „Cyfrolatki” w kolejnych województwach, szkoląc:
kadrę pedagogiczną placówek wsparcia dziennego TPD,
rodziców i opiekunów,
oraz – co najważniejsze – dzieci i młodzież.

Panu Burmistrzowi #Olecko dziękujemy za wsparcie i dołączamy się do braw dla TPD Olecko.

#TowarzystwoPrzyjaciółDzieci & #Pepco
#dzieci #internet #przemoc #ZdrowiePsychiczne
#nonprofit #OPP #NGO #1procent
2021-04-26, 16:41
facebook
? #CYFROLATKI – realizacja programu w woj. podkarpackim

Wśród tegorocznych uczestników cyklu szkoleń i zajęć w ramach ogólnopolskiego programu TPD „Cyfrolatki” są dzieci uczęszczające do placówek wsparcia dziennego z Podkarpacia, a także ich wychowawcy z ogniska/świetlicy oraz rodzice.

Na zdjęciach nasi mali podopieczni z Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Świetlica Przystań uzbrojeni w wiedzę, która pomoże im bezpiecznie poruszać się w sieci ?

Chcesz wesprzeć nasze działania na rzecz dziecka i jego rodziny?

? Przekaż swój 1% na realizację misji TPD:
? https://1procent.tpd.org.pl

#TPD #TowarzystwoPrzyjaciółDzieci #dzieci #Pepco
#internet #bezpieczeństwo #hejt #MowaNienawiści
#nonprofit #OPP #NGO #1procent
2021-04-21, 15:37
facebook
Nie dla każdego dziecka, które korzysta ze wsparcia TPD, posiłek zjedzony w naszej placówce, stanowi posiłek główny – choć wiemy, że mamy także takich podopiecznych i otaczamy ich szczególną troską.
Dla wielu z nich jest to jednak posiłek, który dostarcza tak istotnych witamin i składników, które korzystanie wpływają na rozwój.

Na tym założeniu opiera się program „Żółty Talerz”: dziecko, którego dieta jest dobrze zbilansowana, będzie mieć mniejsze trudności z nauką, więcej energii, ryzyko nabycia wielu chorób się zmniejszy, łatwiej będzie mu też przebrnąć przez trudne, stresujące sytuacje.

Kwestie te uwzględnia także nowa piramida żywienia dzieci i młodzieży. Choć niezmiennie koncentruje się ona na tym, co jemy, uwzględnia obecnie także inne, kluczowe dla zdrowia elementy, takie jak:
– zdrowy, regenerujący sen,
– regularny ruch,
– oraz woda, będąca podstawowym źródłem nawodnienia.

Każdy z tych trzech czynników ma niepodważalne znaczenie nie tylko dla zdrowia fizycznego, lecz także psychicznego.
Mówiąc dziś zatem o zróżnicowanej diecie, zgodnej z aktualnie zalecaną piramidą żywienia, w równym stopniu mówimy o zdrowym ciele, co o wspieraniu zdrowia psychicznego naszych dzieci.

„Zdrowe jedzenie” nie oznacza dziś już tylko walki z niedożywieniem czy – na przeciwnym biegunie – z otyłością, oznacza także naszą troskę o rozwój dziecka w zakresie poznania i emocji.

*„Żółty Talerz” prowadzimy od kilku lat dzięki finansowemu wsparciu Kulczyk Foundation. Jest to program ogólnopolski, który obecnie obejmuje blisko 100 placówek wsparcia dziennego TPD w Polsce.

-------

Załączamy dziś relację oraz zdjęcia z TPD w Koninie:

„Program „Żółty Talerz” realizowany w Środowiskowych Ogniskach Wychowawczych TPD w Koninie oraz wszystkie działania z nim związane, sprawia dzieciom ogromną radość.
Jest to wspaniała możliwość do udziału w zajęciach praktycznych i zdobywania cennych informacji dotyczących zdrowego stylu życia.
Niestety, z powodu pandemii realizacja programu w pełnym zakresie, ze względu na zaostrzone procedury bezpieczeństwa w placówkach, jest niemożliwa.
W czasie, gdy działalność placówek została zawieszona ze względu na trudną sytuację epidemiczną w Polsce, dzięki ogromnemu wsparciu finansowemu Kulczyk Foundation w ramach Programu „Żółty Talerz” przygotowywałyśmy paczki żywnościowe dla naszych
podopiecznych, w których zawarte były produkty z listy żywieniowej programu.
Po powrocie do placówek, kontynuujemy realizację Programu „Żółty Talerz”. Przygotowujemy posiłki, korzystamy z cateringu i gotowych produktów żywieniowych, m.in. soki owocowo – warzywne, woda, jogurty.
Z niecierpliwością czekamy, na moment, kiedy powróci możliwość udziału w warsztatach, które dzieci uwielbiają.”

-------

Chcesz wesprzeć nasze działania na rzecz dziecka i jego rodziny?
Przekaż swój 1% na realizację misji TPD:
https://1procent.tpd.org.pl

#TPD #TowarzystwoPrzyjaciółDzieci
#nonprofit #OPP #NGO #1procent #dzieci
zdrowie
2021-04-15, 14:54
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2024.  Dla dziennikarzy | Zgoda cookies
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.