W dniu 20 listopada br. odbył się Krajowy Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
W dniu 20 listopada br. odbył się Krajowy Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Zjazd został zorganizowany w trybie hybrydowym, Delegaci, którzy uczestniczyli w Zjeździe osobiście spotkali się w siedzibie Zarządu Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego TPD, pozostali Delegaci uczestniczyli w Zjeździe zdalnie za pośrednictwem Skype. Zjazd przyjął sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Zarządu Głównego TPD w latach 2019-2020 oraz udzielił Zarządowi absolutorium na kolejne dwa lata działalności. Podczas Zjazdu GODNOŚCIĄ PRZYJACIELA DZIECKA za szczególne zasługi dla rozwoju naszego Stowarzyszenia zostali odznaczeni: Bartłomiej Domagała Zbigniew Drzewiecki Zygmunt Nowaczyk Grzegorz Piestrak Piotr Zamelski Na stronie https://zg.tpd.org.pl/images/pdf/Zjazdy/Zjazd%2020_11_2021/TPD_List_delegaci.pdf publikujemy list Wiesława Kołaka, Prezesa Zarządu Głównego TPD, skierowany do Delegatów. Wkrótce opublikujemy również protokół Zjazdowej Komisji Wniosków i Uchwał. #TPD #TowarzystwoPrzyjaciółDzieci
2021-11-22, 13:37
W dniu 20 listopada br. odbył się Krajowy Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Zjazd został zorganizowany w trybie hybrydowym, Delegaci, którzy uczestniczyli w Zjeździe osobiście spotkali się w siedzibie Zarządu Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego TPD, pozostali Delegaci uczestniczyli w Zjeździe zdalnie za pośrednictwem Skype.

Zjazd przyjął sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Zarządu Głównego TPD w latach 2019-2020 oraz udzielił Zarządowi absolutorium na kolejne dwa lata działalności.

Podczas Zjazdu GODNOŚCIĄ PRZYJACIELA DZIECKA za szczególne zasługi dla rozwoju naszego Stowarzyszenia zostali odznaczeni:

Bartłomiej Domagała
Zbigniew Drzewiecki
Zygmunt Nowaczyk
Grzegorz Piestrak
Piotr Zamelski

Na stronie https://zg.tpd.org.pl/images/pdf/Zjazdy/Zjazd%2020_11_2021/TPD_List_delegaci.pdf publikujemy list Wiesława Kołaka, Prezesa Zarządu Głównego TPD, skierowany do Delegatów.

Wkrótce opublikujemy również protokół Zjazdowej Komisji Wniosków i Uchwał.

#TPD #TowarzystwoPrzyjaciółDzieci
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy