Dzieci przeciwko hejtowi – nowy mural w Olecku
W ramach ogólnopolskiego programu profilaktyki cyberprzemocy, hejtu i mowy nienawiści wśród dzieci, prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci pod nazwą „Cyfrolatki”, w Olecku powstał mural „Uśmiech zamiast hejtu”. Uroczystego odsłonięcia dokonał Burmistrz Olecka, Karol Sobczak.
2021-08-02, 15:57

W ramach ogólnopolskiego programu profilaktyki cyberprzemocy, hejtu i mowy nienawiści wśród dzieci, w Olecku powstał mural „Uśmiech zamiast hejtu”, zachęcający do rezygnacji z formułowania treści o przemocowym, raniącym i wykluczającym charakterze.

Program „CYFROLATKI” to cykl szkoleń i warsztatów dla kadry placówek wsparcia dziennego TPD oraz rodziców i opiekunów. Po ich zakończeniu kadra jest przygotowana do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych dla podopiecznych TPD z różnych grup wiekowych.

Zwieńczeniem programu jest tzw. akcja lokalna, która w Olecku przybrała formę muralu. Celem akcji lokalnych z jednej strony jest zachęta dla uczestników programu do dzielenia się wiedzą i wejście w rolę środowiskowych liderów, z drugiej zaś – nawiązanie współpracy z lokalną społecznością.

W wypadku oleckiego muralu nawiązana współpraca objęła nie tylko Urząd Miejski w Olecku, zarządzający nieruchomością miejską, na której ścianie namalowany został mural, lecz także szereg podmiotów wspierających: Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Manufaktura Reklamy, Pióropusz: Animacje & Animatorzy dla dzieci.

Mural odsłonięty został uroczyście 26 lipca, symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał Karol Sobczak Burmistrz Olecka.

KONTAKT / AUTOR
mar k
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy