Podczas gdy pandemia pozornie utrudnia kontakt, my staramy się wykorzystywać to, co przyniosła nam pozytywnego, mianowicie otwartość na kontakty online.
Podczas gdy pandemia pozornie utrudnia kontakt, my staramy się wykorzystywać to, co przyniosła nam pozytywnego, mianowicie otwartość na kontakty online. Dzięki skokowi technologicznych umiejętności, który obserwujemy wszędzie wokół, także nasza praca wiele zyskała: spotykamy się częściej, na bieżąco omawiamy problemy, które dotykają różne grupy naszych podopiecznych, wspólnie poszukujemy rozwiązań (merytorycznych, logistycznych, finansowych i prawnych). Spośród niezliczonych spotkań z oddziałami i placówkami TPD, instytucjami i podmiotami, radami i komisjami, które odbywamy każdego tygodnia, chcielibyśmy zwrócić uwagę na dwie szczególnie gałęzie działalności TPD, z których przedstawicielkami i przedstawicielami spotykamy się cyklicznie. ? Pierwsza z nich to OŚRODKI ADOPCYJNE TPD (to właśnie jedno z tych spotkań ilustruje nasz wpis). #Adopcja w TPD zawsze zajmowała miejsce szczególne. Pierwszym w Polsce ośrodkiem adopcyjnym był właśnie nasz, do dziś zresztą działający, Ośrodek Adopcyjny TPD w Warszawie. Jest to wciąż jeden z najsprawniej, najskuteczniej działających OA w kraju. Nie opuszczając przestrzeni Facebooka, zapraszamy także na strony: • Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łodzi • Ośrodek Adopcyjny TPD w Krakowie z Oddziałem w Tarnowie. Sieć Ośrodków Adopcyjnych TPD obejmuje także Częstochowę, Konin, Katowice i Kalisz. ? Drugą grupą, z którą w marcu i w kwietniu spotykamy się podczas cyklicznych webinarów, są RODZICE DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, działający w specjalistycznych kołach TPD. Ok. 25% podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci to dzieci, młodzież i młodzi dorośli mający jakiś rodzaj niepełnosprawności oraz ich rodziny. Ich sytuacja, szczególnie w warunkach pandemii, bywa dramatyczna. Stąd potrzeba spotkań i omówienia najtrudniejszych kwestii dot. zdrowia, życia, walki o samodzielność i zatrudnienie. Chcesz wesprzeć nasze działania na rzecz dziecka i jego rodziny? ? Przekaż swój 1% na realizację misji TPD: ? https://1procent.tpd.org.pl #TPD #TowarzystwoPrzyjaciółDzieci #dzieci #adopcja #rodzina #niepełnosprawność #nonprofit #OPP #NGO #1procent
2021-04-13, 16:07
Podczas gdy pandemia pozornie utrudnia kontakt, my staramy się wykorzystywać to, co przyniosła nam pozytywnego, mianowicie otwartość na kontakty online.
Dzięki skokowi technologicznych umiejętności, który obserwujemy wszędzie wokół, także nasza praca wiele zyskała: spotykamy się częściej, na bieżąco omawiamy problemy, które dotykają różne grupy naszych podopiecznych, wspólnie poszukujemy rozwiązań (merytorycznych, logistycznych, finansowych i prawnych).

Spośród niezliczonych spotkań z oddziałami i placówkami TPD, instytucjami i podmiotami, radami i komisjami, które odbywamy każdego tygodnia, chcielibyśmy zwrócić uwagę na dwie szczególnie gałęzie działalności TPD, z których przedstawicielkami i przedstawicielami spotykamy się cyklicznie.

? Pierwsza z nich to OŚRODKI ADOPCYJNE TPD (to właśnie jedno z tych spotkań ilustruje nasz wpis).
#Adopcja w TPD zawsze zajmowała miejsce szczególne. Pierwszym w Polsce ośrodkiem adopcyjnym był właśnie nasz, do dziś zresztą działający, Ośrodek Adopcyjny TPD w Warszawie. Jest to wciąż jeden z najsprawniej, najskuteczniej działających OA w kraju.
Nie opuszczając przestrzeni Facebooka, zapraszamy także na strony:
• Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łodzi
• Ośrodek Adopcyjny TPD w Krakowie z Oddziałem w Tarnowie.

Sieć Ośrodków Adopcyjnych TPD obejmuje także Częstochowę, Konin, Katowice i Kalisz.

? Drugą grupą, z którą w marcu i w kwietniu spotykamy się podczas cyklicznych webinarów, są RODZICE DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, działający w specjalistycznych kołach TPD.

Ok. 25% podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci to dzieci, młodzież i młodzi dorośli mający jakiś rodzaj niepełnosprawności oraz ich rodziny. Ich sytuacja, szczególnie w warunkach pandemii, bywa dramatyczna. Stąd potrzeba spotkań i omówienia najtrudniejszych kwestii dot. zdrowia, życia, walki o samodzielność i zatrudnienie.

Chcesz wesprzeć nasze działania na rzecz dziecka i jego rodziny?

? Przekaż swój 1% na realizację misji TPD:
? https://1procent.tpd.org.pl

#TPD #TowarzystwoPrzyjaciółDzieci
#dzieci #adopcja #rodzina #niepełnosprawność
#nonprofit #OPP #NGO #1procent
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy