Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci
30 kwietnia obchodzimy ważny dzień. Wyrażamy sprzeciw wobec bicia dzieci oraz stosowania wobec nich przemocy w jakiejkolwiek formie. Całkowity zakaz stosowania przemocy fizycznej wobec dziecka obowiązuje w Polsce od 2010 roku. Lata działań, kampanii społecznych, zaangażowanie wielu osób, także wybitnych specjalistów związanych z TPD odniosły skutek. Dziś, choć sytuacja znacznie się poprawiła i radykalnie spadło społeczne poparcie dla stosowania przemocy jako środka „wychowawczego”, wciąż musimy pamiętać o najmłodszych – bezbronnych w starciu z agresorem. Pamiętajmy, że dziecko nie zgłasza przemocy. Często nie ma nawet świadomości bycia krzywdzonym, myśląc, że jest temu winne bądź uznając swoją sytuację za normalną. W mojej pracy – mówi Małgorzata Wójcik, Społeczna Rzeczniczka Praw Dziecka TPD i kierowniczka placówki wsparcia dziennego TPD w Częstochowie – obserwuję akty stosowania przemocy fizycznej, która jest ukrywana ze wstydu, z braku wiary w poprawę swojego losu, z bezsilności, z potrzeby chronienia najbliższych oraz kata. Dzieci przeżywają dramat, wstydzą się, nie czują się bezpieczne. – Dzieci niestety wciąż doświadczają przemocy ze strony osób dla nich ważnych – dodaje Jolanta Szklarska, dyrektor biura Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny – Wiedzą jednak, że w TPD spotkają osoby, które pomogą im uporać się z tym trudnym doświadczeniem, a także mogą liczyć na interwencje – są to psychologowie i pedagodzy w świetlicach, ogniskach i poradniach TPD, a także Społeczni Rzecznicy Praw Dziecka TPD. Sieć Społecznych Rzeczników Praw Dziecka TPD obejmuje większość województw. Ich lista znajduje się pod adresem https://zg.tpd.org.pl/pl/dzialalnosc-tpd/rzecznicyprawdziecka.html. Rzecznicy służą wsparciem przede wszystkim dzieciom, ale zgłoszenia niepokojącej sytuacji mogą dokonać także osoby dorosłe z otoczenia krzywdzonego dziecka. Jeśli jesteś świadkiem przemocy lub podejrzewasz, że dziecku może dziać się krzywda, reaguj! Anonimowo możesz zgłosić sprawę: – najbliższemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej – żłobkowi, przedszkolu, szkole, do której uczęszcza dziecko – Sądowi Rejonowemu, opisując możliwie dokładnie sytuację. Telefony zaufania: 0 800 12 12 12 (bezpłatny) Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 22 668 7000 Niebieska Linia – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie W nagłych wypadkach możesz zadzwonić również pod numer alarmowy 112. #TPD #TowarzystwoPrzyjaciółDzieci #dzieci #rodzina #przemoc #nonprofit #OPP #NGO #1procent
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy